China

CHINA OFFICE

Address: 24F, Tower A, Dongfang Plaza, 142 Xiangshan Avenue, Jingmen, Hubei 448000, P.R. China.
Telephone No.: +86-724-221 1468
Fax No.: +86-724-221 0400
Email: sale@hciwax.com